Грамотността, оказва се, е недостижимо значение, което все още не успява да намери своите коренни изпълнители по съдържание, стойност и смисъл в провокирано увлечение към управление!

Грамотният е не само този, който спазва граматическите правила, но и този, който спазва етичния принцип, културното достойнство и гради просветното силово поле на страната. Със задължителни публични ораторски способности. Вербални капацитети.

Професионалистите не са тези на хартия, а тези на практика, с принос в извънредна среда! Оценка за английска говоримост не се счита за меродавна от тези, които не владеят езика. Същото е и в абстракцията на днешния ден.

България е специфичност, уникална специфичност! България не е общо правило. България е България заради своите преобразователи с кауза за прелом в развитието и съхранението на идентичността, иноватори извън материалното! България носи в годините своите територия и извори на знания, благодарение на които съществува в отличителност!

Грамотните лидери в България са носителите на българския отличителен белег на брилянтна мисъл, изпреварваща времето. Все още се търсят! Търсят се извън покварата! Търсят се в порядък на обективната реалност, ала не при субективно усещане.

инж. Станислава-Владимира Станкова

Spread the love